Làm Giàu – Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh doanh chính là một phương tiện kiếm sống của con người. Trong quá trình kinh doanh, chúng ta không tránh khỏi những khó khăn, thất bại, bởi chẳng có chặng đường nào đi đến thành công mà trải đầy hoa hồng. Thế nhưng, có nhiều người luôn tìm đủ mọi cách để làm giàu, nhưng vấn đề kinh doanh, buôn bán lại không được như ý muốn, gặp hết thất bại này đến thất bại khác. Lại có người, chẳng hề chú tâm kinh doanh, nhưng bỗng nhiên việc làm ăn buôn bán trở nên phát đạt, giàu có. Phải chăng, kinh doanh thành công là còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện hay sao?

Xin mời quý vị hãy lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm: “Làm giàu” trong tạng kinh Nikaya để biết câu trả lời rồi áp dụng để việc kinh doanh của mình được phát triển các bạn nhé!

Tags:
Link to map Back top top