Rải Tâm Từ Bi Đến Mọi Người – Kinh Nikaya Giảng Giải

Tâm từ trong ta vốn luôn định hình sẵn nhưng bị tăm tối của những tham vọng, vô minh và hận thù che lấp. Bởi thế, tâm từ bi, tình yêu thương đến muôn loài dường như ngày càng vơi kiệt; chiến tranh, oán thù và khổ đau ngày càng lan tỏa khắp nơi.

Đức Thế Tôn đã từng dạy, chỉ có lòng từ bi của con người mới làm dập tắt đi ngọn lửa của hận thù, tranh chấp. Tâm từ như dòng nước ùa về cánh đồng khô cháy, xóa dần đi nứt nẻ quá khứ đau thương, và đất tâm sẽ xanh màu hoa trái. Nếu chúng ta thực hành được tâm từ bi, tăng trưởng lòng yêu thương thì thế giới và nhân loại này sẽ tránh được những khổ đau, mất mát không đáng có.

Hãy cùng lắng nghe video “Rải Tâm Từ Bi Đến Mọi Người” của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn về lợi ích của tâm từ.

Tags:
Link to map Back top top