Nghe Pháp Được Lợi Ích – Kinh Nikaya Giảng Giải

Trong suốt 49 năm thuyết Pháp; Đức Phật đã đi khắp mọi quốc độ giáo hóa chúng sinh. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào Thế Tôn cũng tùy căn cơ của mỗi người mà “dĩ bất biến ứng vạn biến”, khéo phương tiện hóa độ chúng sinh. Vậy nên, ai ai cũng được lợi ích từ việc lắng nghe Pháp và thực hành những lời Phật thuyết.

Trong video: Nghe Pháp Được Lợi Ích, Thầy Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải lời Phật dạy về người thuyết Pháp và người nghe Pháp. Hai đối tượng trên phải làm sao và như thế nào mới đúng lời Phật dạy?

Mời quý vị cùng đón xem để có câu trả lời.

Tags:
Link to map Back top top