Thọ Trì Năm Giới – Kinh Nikaya Giảng Giải

Năm giới của người Phật tử tại gia là gì? Khi thọ trì năm giới này, người Phật tử tại gia sẽ được những lợi ích gì? Và khi lãnh thọ giới rồi thì cần phải làm gì để luôn giữ gìn cẩn trọng?

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng để hiểu hơn về việc thọ trì năm giới nhé!

Xem thêm:

Giới Luật – Kinh Nikaya Giảng Giải

Tại Sao Phải Giữ Giới Của Phật?

Tags:
Link to map Back top top