Sinh Tử Là Việc Lớn – Kinh Nikaya Giảng Giải

Nỗi thao thức trong mỗi chúng ta là làm sao giải quyết được sinh tử bởi vì còn sinh tử thì chúng ta cứ mãi trôi lăn trong vòng luân hồi của lục đạo hết sức khổ sở. Chúng ta cứ mãi ra vào trong bào thai đầy hôi tanh máu mủ, nhơ nhớp của người mẹ, có khi nằm trong bào thai của con chó, con heo, con cá,… cứ mãi quay đi lộn lại trong vô lượng kiếp như vậy, thật là ghê rợn.

Vì sinh tử mà làm đảo lộn luân thường đạo lý, ví dụ như cha lấy con, con lấy cha, mẹ lấy con, con lấy mẹ, chị lấy em, cầm dao giết con vật để ăn, không ngờ ta giết cha mẹ, anh, chị, em, thân bằng quyến thuộc của ta nhiều đời nhiều kiếp mà không hay không biết.

Vì sinh tử, chúng ta không chỉ làm khổ cho mình mà còn làm khổ đến cho tất cả mọi người như là làm khổ vợ, khổ chồng, khổ con, khổ cha mẹ,… trong vô lượng kiếp như vậy.

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng để hiểu hơn nhé!

Xem thêm: Nhân Duyên Của Bệnh Tật – Kinh Nikaya Giảng Giải

Trong Kiếp Luân Hồi, Đâu Là Nơi Bắt Đầu?

Tags:
Link to map Back top top